سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا علیگودرز – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
علی فائزیان – استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
علیرضا ریحانی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
محمدرضا مدرس رضوی –

چکیده:

دراین پژوهش یک روش تجربی برای سنجش مقدار طیفی اتلاف گذار یکمجرای انتقال سیال تراکم پذیر بدون حضور جریان سیال برررسی شده و با حلتئوری مقایسه شده است مجرای مورد ازمایش یک محفظه انبساط بالوله های ورودی و خروجی ا ست که دریک محیط نیمه پژواک قرار داده شد هاست برای تحریک صوتی نمونه آزمایش ازیک بلندگو که سیگنال مشخصی را دریافت می کند بهره گرفته شده است سیگنال تولیدی دراین پژوهش نوفه سفید است این بلندگو سرلوله ورودی قرارگرفته و موج صوتی را ایجادمی کند دراندازه گیری فشارهای صوتی ازروی دو میکروفونه استفاده شده است علاوه برآن درازمایشها از ماده جاذب صوتی پشم سنگ نیز استفاده شده و اثرآن برمقدار تخمین زده شده اتلاف گذار بررسی شده است. مقایسه حل تئوری با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده درانی پژوهش نشان میدهد اتلاف گذار بدست آمده به روش تجربی دارای اعتبارلازم است.