سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه پی تام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز خوشنودیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون در امر ساخت دودکشهایی با ارتفاع زیاد به دلیل جلوگیری از آلودگی هوا و توسعه صنایع درکشور روشهای مناسب جهت طراحی این نوع سازه ها که در واقع سازه هایی خاص به شمار می آیند احساس می شود و با توجه به فقدان چنین ضوابطی در کشور کسب حداقل اطلاعاتی در زمینه ی انواع بارهای وارد براین سازه و نحوه ی تاثیر آنها و رفتار سازه در قبال این بارها ضروری به نظر می رسد به دلیل ارتفاع زیاد و هندسه ی این نوع سازه ها طراحی لرزه ای آنها با ساختمان های معمولی تفاوت های بسیاری خواهد داشت لذا دراین مقاله هدف بررسی رفتار لرزه ای دودکش ها با استفاده از نرم افزار ABAQUS 6.9.3 می باشد.