سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
آمنه جامه بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیلی مقایسه ای شاخص حمایت ازتولید کننده pse و تاثیر آن برعملکرد بخش کشاورزی کشورهای ایران ترکیه ژاپن کره جنوبی و آمریکا طی دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۹ می باشد نتایج مطالعه بیانگر فاصله زیادکشورایران ازلحاظ شاخص فوق الذکر با کشورهایی نظیر ژاپن کره جنوبی می باشد همچنین علیرغم رشدقابل توجه سطح زیرشت ایران عملکردکشاورزی نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه ضعیف تر میب اشد بطوریکه ازلحاظ شاخص عملکرد درهکتار پایین ترین رتبه را اخذ نموده است.