سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر پیراسته – استادیاران دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی لبیب زاده –
مریم فرطوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

استفاده از مهاربندهای کمانش تاب دردهه های اخیر دردنیا گسترش یافته است عمده رفتار نامطلوب مهاربندها کمانش مهاربند فشاری است که باعث کاهش شکل پذیری و کاهش ظرفیت استهلاک انرژی در سازه می شود این بادبندها به علت حذف کمانش نامطلوب رفتار پایدارتر و استهلاک انرژی بیشتری نسبت به مهاربندهای معمول داشته و درکشش و فشار یکسان عمل می کنند با توجه به رشد روزافزون ارتفاع ساختمان ها و اهمیت اقتصادی طرح ها نیاز به استفاده از تکنولوژی های نوین بیش از پیش احساس میگردد دراین مطالعه با قابهای فولادی با سه دهانه مساوی با بادبند کمانش تاب و بادبند معمولی هم محور با دهانه های عرض کل ۹و۱۵و۲۱ متر بررسی و مقایسه شدند قابها به صورت منظم و با اتصال ساده تیر به ستون در ۱۶ طبقه به گونه ای در نظر گرفته شدند که طبق آیین نامه ۲۸۰۰ ایران ویرایش سومبرای تحلیل نیروهایناشی از زلزله استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل مجاز باشد طراحی اعضای سازه ای با روش طراحی حالت حدی صورت گرفت مقایسه نتایج نهایی افزایش سطح مقطع اعضای سازه ای و وزن فولاد مصرفی درقابهای بادبندی معمولی نسبت به قابهای کمانش تاب را به علت برش پایه بیشتر قابل معمولی نسبت به قاب کمانش نشان داد اما مقاطع تیرها به دلیلی مفصلی بودن هر دو سیستم تغییر نکرد اختلاف برش در طبقات پایین بیشتر از اختلاف برش طبقات فوقانی مشاهده شد.