سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برایدستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد مقدار بهره وری عوامل تولید آن است رشد بهره وری عوامل تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولید کننده در بازار می گردد و سرمایه داران صنایعی را در اولویت سرمایه گذاری خود قرار میدهند که علاوه بر ارزش افزوده قابل توجه از بهره وری بالاتری نیز برخوردار باشند. I.S.I.C دراین پژوهش بهره وری کل متوسط و نهایی فعالیت های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران که برحسب طبقه بندی بین المللی ۱۳۶۶ محاسبه و مورد مقایسه قرار میگیرد به نه گروه صنعتی تقسیم شده اند طی دوره زمانی، Rev جهت مطالعه و محاسبه بهره وری کل و نهایی صنایع مختلف از تابع تولید کاب – داگلاس استفاده شده است و جهت محاسبه بهره وری متوسط میانگین نسبت ارزش افزوده به عامل تولید کار و سرمایه طی دوره زمانی فوق مورد استفاده قرارگرفته است.