سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان،گروه محیط زی

چکیده:

در جوامع بشری ، توسعه نیاز به منابع بیشتر انرژی دارد که یکی از راه های تأمین منابع کافی انرژی استفاده از منابع و روش های جدید تولید انرژی است. چشم انداز کنونی نشان دهنده اهمیت فوق العاده مقوله انرژی و گستردگی علوم و فنون مربوط به آن در آینده می باشد . رو به کاهش نهادن سوخت های فسیلی و مقوله توسعه پایدار، محققان را بر آن داشته که به منابعی دست یابند که تجدید پذیر بوده و آلاینده محیط زیست نباشند .در بین انرژی های تجدیدپذیرذکر شده بیوگاز به دلیل غنی بودن از متان که نتیجه تخمیر موادآلی می باشد و وجه تمایزش از دیگر منابع تجدیدپذیر که چهار جنبه اصلی تولید انرژی، سالم سازی محیط زیست ، تهیه کود غنی و استفاده از مواد اولیه را دربر می گیرد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است .مجموعه گازهای تولید شده از تجزیه و تخمیر زباله ها، فضولات حیوانی یا انسانی و ضایعات گیاهی را که در نتیجه فقدان اکسیژن و فعالیت باکتری های غیر هوازی، به ویژه متان زا در یک محفظه تخمیر به وجود می آید اصطلاحاً بیوگاز می نامند .گاز حاصل بی بو، بی رنگ، و قابل اشتعال بوده و در هنگام سوختن دارای شعله آبی رنگ و بدون دود می باشد .قسمت اعظم این گاز عموماً از متان و گاز کربنیک تشکیل شده و ترکیبات مختلف آن بستگی به نوع مواد اولیه ای دارد که برای تولید گاز مصرف می شود .حجم و فرم ساختمانی دستگاه تولید کننده گاز بستگی کامل به میزان حرارت و زمان ماندن مواد در مخزن تخمیر دارد.در این مقاله به بررسی و مقایسه برخی انواع دستگاه های تولید کننده بیوگازمی پردازیم.