سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا ایزدی – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دری
آیسان امینیان – دانشجوی اقتصاد بازرگانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،
راضیه سلطانی – دانشجوی اقتصاد بازرگانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،

چکیده:

از آنجایی که اصولاً بیمه یک صنعت است، فرق نمیکند که به صورت فراگیر در تمام زمینه ها فعال باشد یا یک بازار را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد. در هر دو حال، صنعت بیمه به جلو حرکت میکند و نتیجه آن پیشرفت اقتصادی است. اما باید توجه کرد که بیمه در ایران نسبت به کشورهای دیگر رشد واقعی خود را نداشته است و طی ۲۵ سال گذشته شرکت های بیمه ای به دلیل عدم رقابت بین آنها،عدم دسترسی آسان و انتخاب راحت، عدم وجود سیستم الکترونیکی هوشمند و جامع در کل کشور و از همه مهمتر زمان بر بودن سیستم پرداخت خسارت از سرویس دهی پایینی برخوردار بوده اند. از طرفیشرکتهای خصوصی برای باقی ماندن در بازار، همیشه در یک رقابت جدی با هم قرار دارند و آنها مجبورند که سرویسهای متنوعی ارایه کنند که به همین دلیل شرکتهای خصوصی در توسعه بازار بیمهداخلی تأثیر بسیار مثبتی داشته اند. از آنجا که هم اکنون بیمه های خارجی به دلیل محدودیت در سرمایه گذاری های خارجی فقط فعالیت غیر مستقیم دارند باید در قوانین کشور تغییراتی ایجاد شود که هم شرکت های بیمه خارجی به بازار ایران وارد شوند و با ایجاد یک سیستم یکپارچه الکترونیکی و همکاری گسترده با صنعت بیمه داخلی به انتقال تکنولوژی و اطلاعات پرداخته و دسترسی و انتخاب سبد بیمه ای جهت انتخاب افراد راحت تر و ساده تر گردد که این باعث افزایش بهره وری این بازار خواهد شد