سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه فرجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده ی مهندسی شیمی، دانشگاه ا
مصطفی کشاورز مروجی – استادیار گروه مهندسی شیمی،دانشکده ی مهندسی شیمی، دانشگاه اراک

چکیده:

هیدرات های گاز به عنوان منبع بالقوه انرژی در مخازن بسیاری از اقیانوس ها موجودند، اما تشکیل هیدرات در اغلب موارد عاملی نامطلوب در صنعت نفت وگاز خصوصا در خطوط انتقال محسوب می شود. در این مقاله ابتدا روش های جلوگیری از تشکیل هیدرات مطرح گردیده، کارایی این روش ها و امکان استفاده از آن ها بیان شده است. سپس به بررسی و مقایسه انواع ممانعت کننده های جدید موسوم به LDHIs (ممانعت کننده هیدرات با مصرف اندک)که شامل ممانعت کننده های سینتیکی (KHIs)، ضد تجمعی (AAs) و دو منظوره (Dual Purpose) میباشند، پرداخته شده است. همچنین فهرست نسبتا جامعی از ممانعت کننده های سینتیکی پرکاربرد آورده شده است.