سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی وحدانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد دخانی – ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهزاد مژدهی پور – ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

بدون شک، یکی از اهداف پای های علم مخابرات، ایجاد راه های مناسب و کارا برای ارتباط بین دو نقطه بعضاً دور است و مدولاسیون بخشی جدا نشدنی از انجام این عملیات را بر عهده دارد. با پیشرفت روزافزون علم مخابرات و گسترش مخابرات دیجیتال، انواع مدولاسیون بهطور قابل ملاحظ های افزایش یافته است. گیرنده و فرستنده ها معمولاً به طور مشخص و از قبل برنامه ریزی شده از یک یا چند نوع مدولاسیون استفاده م یکنند که بر هر دو طرف معلوم م یباشد. در کاربردهای خاصی ممکن است نیاز داشته باشیم بدون اطلاع قبلی از ماهیت مدولاسیون یک سیگنال، نوع مدولاسیون آن را تشخیص دهیم. ما در این مقاله به بررسی و مقایسه انواع روش های شناسایی مدولاسیون و امتیازبندی مدولاسیون های دیجیتال تصاویر ماهوار های می پردازیم