سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کبری باقری – دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات گروه کامپیوتر تهران ایران
مهران محسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات گروه کامپیوتر تهران ایران

چکیده:

موازی انجام دهند سه نوع گرید داده محاسباتی و سرویس وجود دارد گرید داده برای توزیع و نگهداری بانکهای اطلاعاتی باابعادبزرگ استفاده میشود تکثیر داده یکی ازروشها برای سهولت دسترسی به داده ها افزایش مقیاس پذیری و تحمل پذیری خطا درگرید داده می باشد تکثیر داده درسمت سرویس دهنده رخ میدهد و تصمیم میگیرد که یک نسخه ازفایل را درکدام محل قراردهد دراین مقاله روشهای مختلف تکثیر داده مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند