سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالمحسن حاجی امیری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
عیسی ارجی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
هوشمند صفری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به منظور بررسی سازگاری ۱۲ رقم از ارقام تجارتی زیتون در منطقه گرم و خشک سرپل ذهاب و در محل ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو به مدت سه سال (۸۸-۱۳۸۶) به اجرا درآمد. صفات رویشی و زایشی میوه با استفاده از دیسکریپتور های (IPGRI) و (IOOC) اندازه گیری شدند. با اینکه موستوئیدس میوه های ریز (۱/۲ گرم) و دیررسی داشت؛ بیشترین درصد روغن در ماده تر (۱۲/۸%) را دارا بود. جلت رقمی زودرس بوده و بیشترین وزن میوه (۵/۴ گرم) و گوشت و کمترین روغن (۴/۹%) در ماده تر را دارا بود. فرانگیونتو بیشترین عملکرد در درخت (۱۷/۶ کیلوگرم) و ماوی کمترین آنرا (۴/۲ کیلوگرم) را دارا بودند.رقم زودرس کنسروی جلت و رقم دو منظوره دیررس موستوئیدس با میانگین روغن (۱۲/۸%) در ماده تر نسبت به سایر ارقام تحت بررسی بهتر بودند.