سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالمحسن حاجی امیری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
عیسی ارجی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
رحمت اله غلامی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به منظور بررسی سازگاری ۱۵ رقم از ارقام تجارتی زیتون درمنطقه گرم وخشک سرپل ذهاب و در محل ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو به مدت سه سال ( ۸۸ -۱۳۸۶) به اجرا درآمد. صفات رویشی و زایشی میوه با استفاده ازدیسکریپتور های (IPGRI) و (IOOC) اندازه گیری شدند. با اینکه رقم کرونیکی میوه های خیلی ریز (۰/۵۹ گرم) و دیررسی داشت. بیشترین درصد تشکیل میوه، ماده خشک و روغن در ماده تر (۱۲/۲%) را همراه با آمفی سیس (۱۲/۱%) دارا بود. ماری رقمی زودرس بوده و کمترین درصد ماده خشک و روغن درماده تر (۵/۲%) را دارا بود. کنسروالیا بیشترین وزن میوه (۴/۲ گرم) و گوشت و عملکرد میوه در درخت (۲۴/۳ کیلو گرم) را دارا بود . گرگان ۱ کمترین درصد تشکیل میوه و عملکرد در درخت (۲/۶ کیلوگرم) همراه با روغنی رودبار (۲/۳ کیلوگرم) را دارا بودند . اغلب ارقام سازگار با شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب جنبه کنسروی داشته و از میزان روغن پایینی برخ وردارند . ارقام کنسروی کنسروالیا، مانزانیلا، سویلانا و رقم دو منظوره زردزیتون و رقم روغنی آمفی سیس با میانگین روغن (۱۲/۱%) در ماده تر نسبت به سایر ارقام تحت بررسی بهتر بودند.