سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود کازرانی نژاد –
محمدرضا پارسائیان –
منیره خیرخواه –
مریم بنایی –

چکیده:

دراین بررسی رنگزدایی رنگهای دیسپرسClassic black SEG Alilon Red 2B با استفاده از هردوروش پرتودهی الکترونی و ازن زنی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است محلول آبی هر دو رنگ با غلظت ۱۰۰ ppm ساخته شد و یکبار تحت تاثیر دزهای ۱، ۶، ۱۰، ۳۰و۴۰ کیلوگری پرتودهی گردید و باردیگر تحت تاثیر ازن زنی درگستره صفر تا ۲۲ دقیقه قرارگرفت تغییرات طیف جذبی میزان رنگ زدایی و ph اندازه گیری شد وجود ذرات معلق درمحلول رنگی دیسپرس مانع از نتیجه مطلوب دررنگزدایی حتی در دزهای بالا توسط پرتودهی گردید لیکن رنگزدایی کامل تا ۲۲ دقیقه پس از ازن زنی حاصل گردید.