سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرمحمود حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، باشگاه پژوهشگران جوان
مصطفی صدیقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجید گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

انرژی باد به عنوان یکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر نقشبسیارمهمی را در سیستم های تولید پراکنده ایفا می کند. به دلیل طبیعت آسنکرون، ناپایداری مزارع بادی بر پایه ژنراتور القایی عمدتاً در اثر جذب توان رأکتیو توسط ژنراتور به علت لغزش زیاد روتور در طول خطا ایجاد می شود. از اینرو در این مقاله پایداری مزارع بادی بر پایه ژنراتور القایی سرعت ثابت مطالعه شده وبررسی و مقایسه ای بین اثرات استفاده ازSTATCOM و SVCبر روی پایداری مزارع بادی صورت گرفته است.در این مقاله مدلی از مزرعه بادی مبتنی بر ژنراتور القایی و مجهز بهSTATCOM و SVC توسط نرم افزار MATLAB/SIMULINK در شرایط مختلف و متغیری از لحاظ توان نامی ادوات جبران، نسبتX/R شبکه، توان نامی مزرعه بادی و سرعت باد شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد کهSTATCOM و SVC به طور قابل ملاحظه ای پایداری سیستم را در طول خطا و بعد از آن بهبود می بخشند. در مقایسه باSTATCOM ،SVC عملکرد دینامیکبهتری داشته و پشتیبانی توان رأکتیو بهتری را برای شبکه ایجاد می کند، که علت این امر مستقل بودن جریان رأکتیو ماکریمم خروجی آن از ولتاژ نقطه اتصال می باشد.