سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زارعی – دانشکده علوم, گروه زمین شناسی , دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, ایران
علیرضا عاشوری – دانشکده علوم, گروه زمین شناسی , دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, ایران
محمد وحیدی نیا – دانشکده علوم, گروه زمین شناسی , دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, ایران

چکیده:

سنگ های پرمین در شرق ایران مرکزی به نام سازند جمال نام گذاری شده است. به منظور مطالعه ی بریوزوئرهای سازند جمال درشمالی ترین قسمت ایران مرکزی و در منطقه بردسکن برش علی بیگ انتخاب گردید و ۸۲ نمونه مورد بررسی قرار گرفت. این برش داری ۱۱ واحد میباشد که مجموعه فونای بریوزوئر شناسایی شده متعلق به واحدهای ۴ تا ۹ این برش است(بخش میانی وقسمت زیرین بخش فوقانی). با مطالعه فونای موجود ۷ جنس و ۳ گونه از بریوزوئرها شناسایی گردید که نشان دهنده سن بخش فوقانی پرمین زیرین وپرمین میانی(بلورین تا مرغابین؟) برای واحدهای ۴ تا ۹ این برش است