سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راحله سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمدجواد مهدوی لاسیبی – دانشگاه پیام نور دانشکده کشاورزی گروه منابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، انرژی و هزینه های تولید و تأثیر سویی که بر چرخۀ زیستی و خود پایداری بوم نظام های زراعی دارند از یک سو و مسأله تأمین غذای کافی با کیفیت مناسب برای جمعیت روز افزون جهان از سویی دیگر تجدید نظر در روش های افزایش تولید محصولات زراعی را ضروری ساخته است. امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش، نگرانی در مورد آینده تأمین غذا برای مردم مطرح گردیده است. آلودگی های آب، خاک، هوا و فرسایش خاک، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردید تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم. کودهای زیستی به استفاده کمتر از کودهای شیمیایی کمک می کند و مفید است چون ترکیبات شیمیایی اثرات زیان باری در بشر و محیط زیست دارد. باید تحقیقات بیشتری بر روی کودهای زیستی قارچی انجام گیرد زیرا آنها به افزایش کیفیت محصول و بهبود کیفیت خاک کمک می کنند. کودهای زیستی قارچی در فراهم کردن مواد مغذی، کیفیت خاک و عملکرد و رشد محصول فوایدی دارد. توسعه در اثرات گونه های قارچی برای استفاده به عنوان کودهای زیستی بررسی شده است. با توجه به اهمیت کودهای بیولوژیک نه به خاطر تضمین نیاز های گیاه بلکه کاربرد آن ها از آن جهت که به محیط زیست آسیب نمی رساند و به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و در نتیجه سلامت مصرف کنندگان کمکمی کند، این تحقیق انجام گرفته است. در این تحقیق به بررسی و معرفی برخی از کودهای زیستی و نقش آنها بر روی محیط زیست و بشر پرداخته شده است