سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی صارمی راد – کارشناس ارشد هوافضا
داود رمش – کارشناس ارشدهوافضا
محمدرضا انصاری – کارشناس مکانیک

چکیده:

امروزه سامانه ی کم پیشران الکتریکی یکی ازقدیمی ترین و درعین حال مدرن ترین سامانه های کم پیشران فضایی غیرشیمیایی هستند ایده ی استفاده از نیروی الکتریسیته برای تولید نیروی پیشرانش به سالهای اولیه تولید و گسترش موتورهای موشک باز میگردد اما به دلیل محدودیت های فناوری در آن روزگار این ایده تا به امروز عملیاتی نشده بوددراین تحقیق با اشاره به روابط حاکم بین توان تولیدی پیشران مصرفی زمان کار و جرم سامانه ی کم پیشران الکتریکی پارامترهای موثربرانتخاب این نوع سامانه ها مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است براساس مطالعه ی آماری این گونه از سامانه های کم پیشران فضایی رابطه ای برای تخمین جرم آنها ارایه شده است و محدوده ی کاربری و شاخصهای جرمی این گونه از سامانه ها ی با سایر سامانه های کم پیشران فضایی مورد مقایسه قرارگرفته است.