سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا پاکویان – کارشناس ارشد شیمی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی.

چکیده:

آغاز یک کسب و کار جدید چالشی سخت، نومیدکننده و سرشار از نگرانی است. این کار به شجاعت و پایداری لجوجانه نیاز دارد. کارآفرینان باید برای برخورد با مشکلات عذاب آوری آماده باشند که تنها با استقامت و پافشاری سخت و مداوم برطرف می شوند. هر کسب و کار تازه ای را که شروع می کنید علاوه بر مشکلات معمول ، مشکلات خاص خود را دارد. هر کارآفرین در شروع کار مجبور است راه خود را از میان طیف بی پایان مشکلات باز کند. تمام این مسایل و مشکلات قابل حل اند. کسانی که مقاومت می کنند و از مشکلات نمی هراسند از سیاهی بیرون می آیند. اما در ایران تعداد بسیار کمی کارآفرین وجود دارد، که در این مقاله علت آن مورد مطالعه قرار گرفته شده است. برای بررسی اعتبار ابزار بومی ۰ است. همچنین با / شناسایی کارآفرینان ایرانی، از شیوه آلفاکرونباخ استفاده شده است که اعتبار کلی پرسشنامه برابر ۲۹ توجه به نتایج آزمون آلفاکرونباخ، موردی در پرسشنامه وجود ندارد که با حذف آن، اعتبار پرسشنامه به اندازه ی معناداری افزایش یابد.