سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بتول ریوندی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد وحیدی نیا – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
مهدی نجفی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
اسدالله محبوبی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند چهل کمان به سن پالئوژن در حوضه رسوبی کپه داغ، عمدتاً از سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی، ماسه سنگ، شیل و نیز رسوبات تبخیری تشکیل شده است. مرز زیرین آن با سازند قرمز رنگ سیلیسی آواری پسته لیق همشیب و تدریجی و مرز بالایی آن با شیل های زیتونی رنگ سازند خانگیران پیوسته و هم شیب است. به منظور مطالعه چینه سنگی و شناسایی اثر فسیل های موجود این سازند، برش الگو واقع در تنگ چهل کمان به ضخامت ۲۳۸ متر انتخاب و نمونه برداری گردید. بر مبنای مطالعات لیتواستراتیگرافی ۴ واحد چینه سنگی و دو خاک قدیمه در واحد ۲ و ۴ تفکیک و شناسایی شد. از جمله اثر فسیل های شناسایی شده در این سازند می توان به Ophiomorpha Nodosa ،Bergueria isp. ،Ophiomorpha isp. و Ophiomorpha irregulaire و همچنین اثر فسیل های قائم در سنگ آهک های ماسه ای اشاره نمود.