سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن یادبروقی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری
علی یادبروقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق

چکیده:

این مقاله درپی معرفی پارادایم پنجم مدیریت فناوری ازطریق مطالعه و بررسی برروی روند ظهور پارادایم های مختلف مدیریت فناوری می باشددراین رابطه نویسندگان ابتدا به تعریف پارادایم و تحلیل مدل مفهومی آن و همچنین بررسی پارادایم ازنگاه متفکران دنیا می پردازد و سپس صمن مطالعه پارادایم مدیریت فناوری و اصول حاکم برآن از نگاه دانشمندان به بررسی و تحلیل پارادایم های مختلف مدیریت فناوری براساس معیارهای شرایط محیطی درک شده قلمرو موضوعات مطرح و اجرا پرداخته اند درادامه لازم دیدیم که به دو پارادایم مهم و کلیدی که به تازگی شاهد ظهور آنها درمدیریت فناوری هستیم بصورت جامع اشاره کنیم درابتدا پارادایم شبکه محوری را مورد مطالعه قراردادیم و به بررسی این مفهوم و اهمیت روزافزون آن تنوع رویکردهای علمی به مقوله شبکه از ابعاد مختلف علمی برخی علل پیدایش این پارادایم مبانی تئوریک شکل گیری شبکه ها و عوامل کلیدی موفقیت درمیدریت شبکه ها پرداختیم و پس از آن به معرفی پارادایم نواوری باز علل ظهور و اصول حاکم براین پارادایم اشاره کردیم