سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه رستگاری – کارشناس فنی- شرکت آب و فاضلاب استان فارس

چکیده:

یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی دسترسی به منابع آبی قابل شرب است. با توجه به این که ۹۷ درصد از منابع آبی کره زمین را آبهای شور موجود در دریاها، تشکیل میدهند و بخش کمی از ۳ درصد منابع آبی باقی مانده، به صورت منابع آب- های سطحی و زیرزمینی قابل دسترس میباشند. با توجه به این امر، ضرورت برنامه ریزی دقیق جهت بهرهوری بهینه از منابع آبی موجود اجتناب ناپذیر میباشد. از طرفی، رشد جمعیت جهان و در نتیجه رشد سریع صنایع مختلف مصرف کننده آب، موجب کاهش قابل ملاحظه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، گردیده است. یک راه حل مناسب جهت رفع این معضل، استفاده از منابع فراوان آب دریا و تبدیل آن به آب شرب و آب مناسب جهت استفاده در صنایع میباشد. در این مقاله، پس از معرفی سیستم تقطیر غشایی و بیان اصول و مکانیزمهای مختلف این سیستم، به بررسی عمدهترین مشکل موجود در سیستم- های غشایی یعنی رسوبگرفتگی پرداخته شده است، و پس از بیان انواع و علت گرفتگی در این سیستم، تکنیکهای اصلی برای کنترل رسوبگرفتگی در این سیستم غشایی، توضیح داده شده است.-