سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه رستگاری – کارشناس فنی، شرکت آب و فاضلاب استان فارس

چکیده:

یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی دسترسی به منابع آبی قابل شرب است. با توجه به این که ۹۷ درصد از منابع آبی کره زمین را آب های شور موجود در دریا ها، تشکیل می دهند و بخش کمی از ۳ درصد منابع آبی باقی مانده، به صورت منابع آب های سطحی و زیرزمینی قابل دسترس می-باشند. با توجه به این امر، ضرورت برنامه ریزی دقیق جهت بهره وری بهینه از منابع آبی موجود اجتناب ناپذیر می باشد. از طرفی، رشد جمعیت جهان و در نتیجه رشد سریع صنایع مختلف مصرف کننده آب، موجب کاهش قابل ملاحظه منابع آب های سطحی و زیرزمینی، گردیده است. یک راه حل مناسب جهت رفع این معضل، استفاده از منابع فراوان آب دریا و تبدیل آن به آب شرب و آب مناسب جهت استفاده در صنایع می باشد. در این مقاله، پس از معرفی سیستم تقطیر غشایی و بیان اصول و مکانیزم های مختلف این سیستم، به بررسی عمده ترین مشکل موجود در سیستم های غشایی یعنی رسوب گرفتگی پرداخته شده است، و پس از بیان انواع و علت گرفتگی در این سیستم، تکنیک های اصلی برای کنترل رسوب گرفتگی در این سیستم غشا یی، توضیح داده شده است.