سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد باوان پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- گرایش خاک وپی دانشگاه رازی کرمانشاه
جهانگیر خزایی – استادیار گروه عمران-گرایش خاک وپی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن شرفی – استادیار گروه عمران-گرایش خاک وپی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

لوله های مدفون از مهمترین اجزای شریان های حیاتی می باشند که برای توزیع آب، گاز، نفت وغیره مورد استفاده قرار می گیرند. آسیب پذیری خطوط لوله در مقابل زلزله و روانگرایی ناشی ازآن در بسیاری از زلزله های گذشته مشاهده شده است و گزارش های جامعی در این باره وجود دارد. یکی از علل اصلی خرابی ها ی لوله های مدفون در خلال زلزله، وقوع روانگرایی می باشد. ازدست دادن مقاومت برشی خاک به علت افزایش فشار آب حفره ای را روانگرایی گویند. روانگرایی می تواند توسطگسترش جانبی، گسیختگی سیلانی، ازدست دادن باربری، فرونشست و شناوری باعث تغییر شکلهای مهم در سازه شود. لوله های مدفون شبکه گازی در برخی از مناطق شهری ممکن است در لایه های خاک ماسه ای سست اشباع، مدفون شده باشند. اینگونه خاک ها تحت اثر تحریک لرزه ای، دچار روانگرایی شده وعملکرد لوله ها را در شبکه به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. هدف این تحقیق بررسی و مطالعه عددی اثر روانگرایی بر لوله های مدفون می باشد. در نهایت راهکارهایی جهت بهسازی شریان های حیاتی و کاهش خسارات وارده پیشنهاد می شود.