سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد باوان پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مکانیک خاک و پی دانشگاه رازی کرمانش
جهانگیر خزایی – استادیار گروه عمران گرایش مکانیک خاک وپی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن شرفی – استادیار گروه عمران گرایش مکانیک خاک وپی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

آسیب پذیری خطوط لوله در مقابل زلزله و روانگرایی ناشی ازآن در بسیاری از زلزله های گذشته مشاهده شده است و گزارش های جامعی در این باره وجود دارد. یکی از علل اصلی خرابی ها ی لوله های مدفون در خلال زلزله، وقوع روانگرایی می باشد. در این تحقیق ، هدف مطالعه عددی لوله های مدفون تحت اثر روانگرایی می باشد. از آنجایی که روش اجزا محدود با موفقیت نسبتا قابل قبولی برای مطالعه مسائل مربوط به ژئومکانیک بکار رفته ، جهت تحلیل عددی مورد نظر از نرم افزار المان محدود ۶٫۱۰٫۱ABAQUS استفاده شده است . در این پژوهش تغییرات چند فاکتور مهم در برابر نسبت اضافه فشار آب حفره ای در حین روانگرایی بررسی شده است