سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ولایت زاده – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز دانشجوی کارشناسی
فرشته بایمانی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا دانشگاه آزاد اهواز
رضا بدخش – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات
هدی محاب – دانش آموخته کارشناسی بیولوژی دریا

چکیده:

رودخانه کارون یکی از بزرگترین رودخانه های استان خوزستان می باشد که شهر اهواز می گذرد ماکوربنتوزها گروهی از کفزیان هستندکه نقش مهمی در زنجیره غذایی اکوسیستم های رودخانه های دارند این تحقیق در سال ۱۳۸۸ به منظور معرفی ماکروبنتوزهای رودخانه کارون در محدوده تصفیه خانه شماره ۱ اهواز انجام شد نمونه برداری در دو فصل بهار و تابستان بصورت ماهانه و با ۳ تکرار صورت گرفت جهت تعیین تنوع زیستی این موجودات از دو شاخص شانون و سیمپسون استفاده شد بیشترین میزان شاخص شانون و سیمپسون در فصل بهار به ترتیب ۱/۰۳۲ و ۱/۰۲ بود همچنین بیشترین میزان شاخص سیمپسون و شانون بهترتیب مربوط به ایستگاه ۳ پل سفید و ایستگاه ۲ پل سوم بود براساس نتایج بدست آمده فراوانی ماکروبنتوز ها عبارت است از: حشرات آبزی> شکم پایان > دو کفه ای ها همچنین فراوانی گروه های جانوری در فصل بهار بالاتر از فصل تابستان بود