سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

قاسم درودگر – عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه روزبهان ساری
حسین راجی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه روزبهان، ساری، ایران
عباس علیپور – فارغ التحصیل دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و ع

چکیده:

اکوتوریسم یکی از انواع توریست طبیعت مبنا است که بر تعامل با محیط طبیعی تاکید دارد. توسعه صنعت توریست و رشد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند به نحوی که برخی بر این باورند که گردشگری به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی در راس منابع تولید درآمد کشورها قرار گرفته است به همین منظور در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ امروزه به علت پیچیدگی هائی که در این فرایند وجود دارد یکی از مسائل موثر در جوامع محسوب گشته و می توان گفت بسیاری از مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در ارتباط با این مسئله قرار دارند؛ از اینرو هدف از اجرای این تحقیق پژوهشی بررسی و مطالعه در خصوص توسعه زمینه های جذب توریسم در راستای توسعه اقتصادی در شهر رویان بوده است. در این پژوهش به عنوان نمونه موردی شهر رویان به صورت هدفمند انتخاب شده و با کمک روش توصیفی تحلیلی، نظرات شهروندان و گردشگران با ابزار پرسشنامه گردآوری و با بکارگیری نرم افزار spss و آزمون آماری ضریب همبستگی correlate روابط بین متغیرهای تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. در پایان با یاری جستن از نظرات شهروندان و گردشگران، ضمن تاکید بر تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری راهکارهایی مانند آنچه در شهر رویان تجربه شده، پیشنهاد می گردد.