سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد شعبانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزا

چکیده:

آگاهی از پارامتر های کیفی آب های زیر زمینی، بررسی میزان تغییرات و نقشه بندی آنها یکی از مهمترین جنبه های مدیریتی در بهره برداری و مدیریت آب های زیر زمینی یک منطقه می باشد. تغییر کیفیت آب های زیرزمینی و شور شدن منابع آب در حال حاضر خطری بزرگ در راه توسعه کشاورزی کشور بخصوص در اراضی خشک میباشد. این تحقیق در دشت ارسنجان در شمال شرق استان فارس صورت گرفته و هدف از آن مطالعه تغییرات کیفی ومکانی خصوصیات آبهای زیرزمینی از نظر پارامترهای TDS و NO3++ ،PH ،EC و پهنه بندی آبهای زیرزمینی منطقه جهت مصارف شرب و کشاورزی میباشد. نتایج نشان داد که مقدار TDS و EC از شمال غرب دشت به سمت جنوب و جنوب شرق در حال افزایش است. در حالیکه مقدار NO ++3 از جنوب و جنوب شرق به سمت شمال غرب در افزایش می باشد. همچنین نتایج نشان داد که از نظر درجه ایجاد مشکل در استفاده از آب های زیر زمینی در کشاورزی بیش از ۷۵ % درصد آب های زیر زمینی دشت ارسنجان دارای مشکل کم تا متوسط هستند