سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله
فرهاد دانشجو – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق برای اولین بارتوزیع زمان فرکانس Wigner-Ville و توزیع زمان فرکانس Margenau-Hill برای استخراج مشخصات دینامیکی پلهای بتنی با دهانه ساده مورد مقایسه قرارگرفته اند بدینمنظور رکوردهای زمین لرزه به مدل پل سه دهانه بتنی MGR اعمال و پاسخ ها اندازه گیری گردیده اند سپس پاسخ های لرزه ای اندازه گیری شده با توابع زمان فرکانس مورد نظر پردازش شده و پلانهای زمان فرکانس محاسبه شده اند درنهایت بام شخصات دینامیکی استخراج شده دو تابع زمان فرکانس برای پردازش سیگنالهایپاسخ لرزه ای پلهای بتنی با دهانه ساده با یکدیگر مقایسه شده و مورد ارزیابی قرارگرفته اند تابع مطلوب بایستی ضمن ارایه پلان زمان فرکانس با رزولوشن بالا دراستخراج مشخصه های دینامیکی و شناسایی سیستم از سیگنالهای پاسخ لرزه ای عملکرد مناسبی داشته باشد.