سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عرب – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سکینه نوری نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

تغییرات سریع فناوری در دهه های اخیر موجب شده است تا کشورها به نوآوری و اهمیت روز افزون آن بیش از پیش پی ببرند. همچنین روابط پیچیده فناوری و نوآوری باعث پدید آمدن مدیریت نوآوری گردیده است. بنابراین با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری در دهکده جهانی، کشورها برنامه های گوناگونی جهت مدیریت و بهبود نوآوری تدارک دیده اند تا بتوانند هم چنان مسیر رشد و پویایی شان را درطی نقشه استراتژیک خود و دستیابی به اهداف عالی ملی-سازمانی ادامه دهند. در این میان بسیاری از کشورها برای آگاهی از سطح کارآفرینی، به مقایسه نسبی خود با سایر جوامع و بهره برداری از تجربیات و سیاست های موفق مدیریت نوآوری موثر بر توسعه کارآفرینی علاقمند هستند. مولفه های اساسی رشد نوآوری مانند ظرفیت نوآوری، کیفیت تحقیق و توسعه، همکاری صنعت و دانشگاه، هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها، محصولات تکنولوژیک دولت، توانایی محققین و مهندسین و تعداد اختراعات ثبت شده، شاخص های فعالیت های کارآفرینانه شامل درک قابلیت های کارآفرینانه، درک فرصت های کارآفرینانه، قصد کارآفرینانه و نرخ ترس از شکست را تحت تاثیر قرار میدهد. در این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری به بررسی و مطالعه تاثیر هر یک از متغیرهای مدیریت نوآوری بر فعالیت های کارآفرینانه در ایران و کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ پرداخته شده است.