سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا اعتضادی آملی – کارشناس ارشد مهندسی عمران راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی، گروه فنی و مهندسی، آمل، ایران
محمد تقوایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

با توجه به اهمیت محور ساری- کیاسر بعنوان راه ارتباطی بین دو استان مازندران و سمنان محدوده مورد مطالعه در منطقه جنوبی شهرستان ساری در استان مازندران و در شمال رشته کوه البرز در کیلومتر ۳۰ این جاده به مختصات جغرافیایی به عرض ۵۶ ’۲۰ °۳۶ و طول جغرافیایی طول جغرافیایی ۴۰ ’۱۸ °۵۳ می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی نوع زمین لغزش و عوامل موثر بر آن و چگونگی ایجاد آن در منطقه و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از تاثیر مخرب آن بر عملکرد جاده می باشد. در این مقاله با توجه به وضعیت چینه شناسی و سازند های منطقه و مدلسازی با نرم افزار Geo-slop و بررسی و آنالیز آن با توجه به شناسایی پاشنه و ابعاد لغزش و خرابی حاصل از آن توانستیم بهترین روش برای جلوگیری از لغزش در منطقه را بدست آوریم.