سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کرامت انصاری – کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، گچسار
ایرج گودرزنیا – دکترا- استاددانشگاه، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف،خ
فرهاد اقازیان – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف،خیابان

چکیده:

در این تحقیق، سرشاخه های هوایی یک گونه گیاهی بنام نعناع سبز خوراکیMentha Spicata L.جمع آوری و زیر سایه و بدور از آفتاب خشک گردید. نمونه های خشک شده که حدود ۲۰ % رطوبت داشته، نز دیکبه زمان انجام آزمایشها، بصورت مناسب آسیاب و خرد گردیده و در چهار اندازه دسته بندی شدند. استخراج اسانس گیاهی آن بروش فوق بحرانی و باکمک گاز ف شردهCO2در یک پایلوت آزمایشگاهی انجام گرفت بمنظور کاهش هزینه ها، طراحی آزمایش به شیوه مهندسی تاگوچی و انتخاب آرایه پنچ فاکتوری با متغیرهای فشار، دما و سرعت سیال فوق بحرانی، اندازه ذرات نمونه خوراک و زمان دینامیک، هر کدام در چهار سطح انجام و با هدف دستیابی به حداکثر بهره کلی استخراج، بهینه سازی صورت گرفت. شرایط بهینه استخراج فوقبحرانی اسانس گیاهی نعناع سبز بصورت ۹۰ بار۴۵ ، سرعت سیال ۵ml/sزمان دینامیک ۱۲۰ دقیقه ومتوسط اندازه ذرات خوراک۵۰۰μm تعیین و ماکزیمم بهره نهایی حدود ۲% تعیین شد. آزمایش تکمیلی و تاییدی در همین شرایط بهینه انجام و مقدار بازده کلی بدست آمده با نتایج محاسباتی مطابقت داشته است. بهینه سازی استخراج فوق بحرانی اسانس گیاهی نعناع سبز در این گزارش، برای اولین باراست انجام میشود