سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد خدایاری مافی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
هادی شفیعی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

از رنگهای پوششی انرژی‌زا می توان در سطوح متخلخل به واسطه نسبت سطح به حجم بیشتری که دارند انرژی الکتریکی بیشتری از طریق انرژی خورشید پاک، بدون تبعات زیست‌محیطی و در نمای ساختمانها بهره برد. در این پروژه لایه هایی از اکسید مس به صورت زیرلایه و بستر هادی با ضخامت ۱۰۰nm با استفاده از روش اسپری بر روی یک بستر متخلخل سیلیسی سازگار با محیط‌زیست تهیه می‌شود. در طرف دیگر از مس گرانولی استفاده شده و دو طرف آن از چسب نقره که پوششی رنگی و رسانا است استفاده می‌شود. انتقالات الکترونی بین لایه‌های اکسیدمس و مس گرانولی و چسب نقره، به عنوان حساس کننده نور به صورت یک سلول خورشیدی عمل می‌کند. براساس وزن لایه‌های اکسید مس با وزن تقریبی ۳/۶۸۰gr و قطر ۱۸/۷mm به ۵ دسته تقسیم و VOC آن ها ۲۰۶، ۲۲۸، ۲۵۰، ۱۹۱، ۱۵۸ و ISC نیز ۶۰، ۷۰، ۸۰ و بازده انرژی نمونه ها در میزان انرژی نور گسیل شده (۶/۲mw/cm(2 دارای مقادیر ۸%، ۹%، ۱۳%، ۷% و ۶% محاسبه گردید. نتایج این پروژه راهی ساده جهت دسترسی به انرژی خورشیدی بر روی بسترهای متخلخل مهیا می‌کند.