سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بزان – کارشناس سازه دانشگاه سمنان
سعید همتی – کارشناس سازه دانشگاه سمنان
زکیه سادات شریعت پناهی – کارشناس سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

پروژه های عمرانی نقشی تاثیر گذاردر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند تاخیر در بهره برداری از این پروژه ها علاوه بر عدم بهره وری مطلوب از منابع هزینه شده منجر به اتلاف منابع و حتی در برخی موارد منجر به تخریب افزایش زمان و هزینه های تعدیل پروژه خواهد شد دراین مقاله به بررسی علل تاخیر پروژه ها در استان سمنان پرداخته شدهاست دراین راستا بمنظور شناسایی عوامل اصلی مسبب تاخیر پروژه ها به بررسی موردی چند پروژه عمرانی دراین استان پرداخته شده و با توجه به آن یک پرسشنامه جامع دربرگیرنده عوامل اصلی مسبب تاخیر تهیه شده است با تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها اولویت بندی این عوامل از نقطه نظر مشاور کارفرما پیمانکار بدست می آید که نتایج نشان میدهد هفت عامل اصلی ایجاد تاخیر به ترتیب ذیل است : مدت زمان غیرواقع بینانه قرار داد عدم توجهبه سیستم کنترل پروژه مطالعات اولیه ناقص یا اشتباه و اشکالات نقشه ها عدم تجربه و کارایی موثر پیمانکار یا پیمانکاران جز عدم انجام تعهدات مالی کارفرما به پیمانکار ضعف مدیریت پیمانکار و کمبود مصالح و تجهیزات