سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلاسادات راهوی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد
احمد منشی –
رحمت اله عمادی –
محمدحسین فتحی –

چکیده:

درسالهای اخیر اقبال به سمت بیوسرامیک های زیست فعال نظیر هیدروکسی اپاتیت با افزایش چشمگیری مواجه بوده است شباهت ساختار و ترکیب شیمیایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری مصنوعی با هیدروکسی آپاتیت بیولوژیک موجود در بخش معدنی بافت سخت بدن انسان از مهمترین دلایل مورد توجه قرار گرفتناین بیوسرامیک است در سالهای اخیر نوع طبیعی هیدروکسی آپاتیت نیز که مستقیما از استخوان استحصال می شود موردتوجه ویژه قرارگرفته است نیل به تشابه ساختار یو ترکیبی هرچه بیشتر با بخش معدنی استخوان از مهمترین دلایل اقبال به انواع طبیعی هیدروکسی اپاتیت بوده است هدف ازاین پژوهش استحصال و مشخصه یابی هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال از استخوان انسان بود نتایج نشان داد هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال با بیشترین تشابه ساختاری و ترکیبی به فاز معدنی استخوان از استخوان انسان قابل استحصال است.