سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه شهبا – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
سودابه شهبا –
سیما بارانی –

چکیده:

امروزه حفظ محیط زیست یکی از دغدغه های جدی جامعه بوده، لذا مطالعه و شناسایی عوامل و منشأ تهدیدات محیط زیست حائز اهمیت فراوان است. یکی از این تهدیدات افزایش تولید مواد زائد جامد بر اثر افزایش جمعیت و همچنین پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی روزبه روز است که باعث ایجاد نگرانی در زمینه مسائل محیط زیستی شده است. این مطالعه با استفاده از روش پرسشنامه و بازدیدهای میدانی، وضعیت تولید در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان را به منظور بررسی و ساماندهی وضعیت مدیریت مواد زائد جامد با هدف مدیریت پسماند از جمله اجرای طرح جمع آوری، دفع و بازیافت زباله ها مورد توجه قرار داده است.طبق یافته های این مطالعه، این منطقه ویژه اقتصادی دارای ۴۸ واحد صنعتی در گروه های مختلف می باشد که در مجموع حدود ۱۵۰ تن پسماند در سال در این منطقه تولید می گردد. پسماندهای شبه خانگی با میزان ۹۰ تن در سال از مجموع کل پسماندهای تولید شده سهم بزرگی را به خود اختصاص می دهند که بر روی این پسماندها هیچگونه کنترل و مدیریتی اعمال نمی شود بنابراین برای کنترل صحیح پسماندهای شبه خانگی با توجه به حجم بالای آنها، مدیریتی اصولی و راهبردی ضروری می باشد