سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سودابه شهبا – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیما بارانی –
سمیه شهبا –

چکیده:

توسعه شهرکهای صنعتی از یکسو و استفاده گسترده از انواع تولیدات صنعتی در جوامع از سوی دیگر منجر به افزایش تولید ضایعات و پسماندهای حاصل از کارخانجات گردیده که خود مدیریت صحیحی از لحاظ زیست محیطی می طلبد. با توجه به اهمیت و حجم بالای پسماندهای شبه خانگی تولید شده در شهرکهای صنعتی و وضعیت فعلی مدیریت این پسماندها، لزوم دقت و توجه درخصوص اقدامات کنترل و دفع این پسماندها به عنوان جزئی از پسماندهای تولیدی در شهرکهای صنعتی شایان توجه می باشد.از آنجا که تاکنون در مورد نحوه دفع پسماندهای شبه خانگی و مشکلات مدیریتی آن در شهرک صنعتی شماره یک سیرجان بررسی انجام نشده و از طرفی به دلیل قرار گرفتن این شهرک صنعتی بر روی سفره آب زیرزمینی شهرستان سیرجان، پیامدهای مرتبط به پسماندها مشکلاتی را در منطقه بوجود آورده است. لذا انجام مطالعات تخصصی و ارائه راهکارهای مدیریت بهینه پسماندهای شهرک مذکور و الگو سازی در استان و نیز کشور، اهمیت این تحقیق را آشکار می کند.براساس نتایج حاصل از تحقیق از مجموع ۱۰۷ واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بطور کلی ۲۷۷ تن پسماند تولید می شود که از این میزان ۱۵۰ تن به پسماند شبه خانگی اختصاص دارد، باتوجه به اینکه ۵۵% از کل پسماندهای تولیدی را پسماندهای شبه خانگی تشکیل می دهند، لازم است اقدامات جامعی از سوی مدیریت این شهرک در جهت جمع آوری، بازیافت و دفع این پسماندها به عمل آید