سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چ
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدرضا رضایی – کارشناس ارشد ومدرس دانشگاه سماء و آزاد اسلامی واحد تنکابن
مهسا شاه مرادی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مالی

چکیده:

امسال اولین سال دهه چهارم انقلاب اسلامی می باشد و به دلیل آمادگی بسیار وسیع و عظیمی که در کشور وجود دارد، به نام «دهه ی پیشرفت و عدالت» نامیده شده است. از آنجا که اقدام اساسی در زمینه ی پیشرفت و عدالت، مسئله ی مبارزه ی با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوی مصرف جلوگیری از ولخرجی ها و تضییع اموال جامعه می باشد. این مقاله به بررسی تطبیقی و توسعه ای راهکارهای کاربردی غیر قیمیتی اصلاح الگوی مصرف در بخش به طور کلی، اتخاذ سیاست ها و راهکارهای اصلاح الگوئی نشان می دهد در کشور ایران به دلیل اینکه تقریباً تمام زنجیره تأمین نسبتاً کوتاهی به یزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل نماید. بخش تأثیر گذار دیگر در کاهش مصرف انرژی، م دیریت تقاضای انرژی می باشد که در این مصرف حوزه انرژی در ۲ بخش عرصه انرژی و تقاضای انرژی قابل بررسی و اجرا می باشد. یافته های تحقیق حاضر انرژی کشور می پردازد و عرضه انرژی در اختیار دولت می باشد. دولت می تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذری ها در بخش انرژی و به کارگیری فناوری های نوین در مدت زمان. در بخش نیز راهبردهای متعددی از جمله قیمت گذاری، آموز، فرهنگ، پاداش، هنجار، سبک زندگ، استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر، استفاده از تکنولوژی های جدید، استفاده بهینه از م واد و بازیابی آنها و … وجود دارد.