سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مینا طهرانی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد
احمد غضنفری مقدم – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تجزیه حرارتی نوعی از فرایندهای بازیابی انرژی است که توانایی تولید کربن فعال روغن و گازرا داراست کربن فعال دارای مساحت سطح داخلی بسیاربالا ظرفیت جذب مناسب و درجه بالای واکنش پذیری سطح است درنتیجه به عنوان ماده جاذب کاربرد وسیعی دارد خرما یکی از محصولات مهم صادراتی کشور بوده و درایران بیش از ۲۵ میلیون اصله نخل وجود دارد با توجه به چگالی پایین و تخلخل بالای چوب تنه نخل خرما می توان از آن برای تهیه کربن فعال استفاده نمود دراین پژوهش روش اجزا محدود جهت بررسی فرایند انتقال جرم درحین تجزیه حرارتی چوب تنه نخل خرما به کارگرفته شد به کمک مدل پیشنهادی افت جرم نسبت به زمان درطول فرایند شبیه سازی شده و نتایج با داده های حاصل از آزمایش مقایسه شدند افت نسبت جرم نقاط مختلف مدل نیز بررسی شد.