سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عرفان نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
مهرزاد شمس – تهران، میدان ونک، خ پردیس، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشیا
اردشیر بانکیان تبریزی – تهران، شریعتی، کوی نیرو، پلاک ۱۲ ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تبدیل انرژ

چکیده:

در این مقاله به بررسی مدل جریان دو فاز اویلری گاز- سیال دریک تزریق کننده گاز در ستون سیال مایع پرداخته میشود. دو سیال نیوتنی و غیرنیوتنی به عنوان سیال ساکن و هوا به عنوان گاز تزریقی در نظر گرفته میشود. حل به صورت جریان گذرا برای حالتهای مختلف انجام میگردد. ابتدا برای بررسی صحت حل عددی مدل برای آب که یک سیال نیوتنی محسوب میشود و نتایج تجربی آن موجود است انجام میگیرد.سپسهمین شرایط برای سیال غیر نیوتنی اعمال میشود. در مدل سازی، معادله اساسی سیال غیر نیوتنی بینگهام و کارو انتخاب گردید و در سیال کارو پارامتری که تغییر داده میشود TSنام دارد که عبارت است از تراکم کلی جامد total solidsconcentrationبرایTSهای مختلف و با شرایط مشابه سیال نیوتنی مدل عددی اجرا شده است و نتایج مقایسه گردیده شده است.