سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین نادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
شاهین رفیعی – اساتید دانشگاه تهران
سیدسعید محتسبی –
سلیمان حسین پور – دانشجوی دکتری

چکیده:

دراین مقاله یک روش براساس روش پردازش تصویر برایتعیین تغییرات رنگ سیب در طی خشک شدن ارایه شده است این سیستم شامل یک دوربین دیجیتالی محفظه روشنایی و سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای برای گرفتن و پردازش تصاویر در طول خشک شدن و بصورت برخط است آزمایش ها در دماهای ۴۰ تا ۸۰ درجه ضخامت های ۴و۲و۶ میلی متر و درسرعتهای هوای ۱و۱/۵ و ۲ متر برثانیه انجام گرفت نتایج نشان داد که تغییرات قهوه ای شدن در طول خشک شدن بصورت افزایشی است و افزایش دما به افزایش قهوه ای شدن می انجامد نتایج نشان داد که دو مدل معادله مرتبه اول و مدل ویبول به خوبی توانستند تغییرات قهوه ای شدن را در طی خشک شدن در دماها ضخامت ها و سرعت هوای مختلف برازش کنند.