سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بلال اروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی
عباس اروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی
زینب فلاح کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی

چکیده:

نتایج بررسی ۲۶ حلقه چاه نمونه برداری شده در آبخوان همدان – بهار نشان میدهد که آلودگی منابع اب زیرزمینی دشت در نواحی شمال شرقی و جنوب بیشتر از سایر نواحی است این بخش از دشت تحت تاثیر فاضلابهای شهری و صنعتی قرار دارد نقشه های هم ارزشی که توسط نرم افزار ArcGIS9.3 برای شاخصهایکیفی ابخوان تهیه شد بخوبی بالا بودن پارامترهای فیزیکوشیمیایی را در نواحی شمال شرقی و جنوب منطقه نشان میدهد دراین بخش از دشت میانگین هدایت الکتریکی بالای μs/cm1500می باشد در بیشتر نمونه ها مقدار T.D.S از حد استاندارد های جهانی خارج بود ولی این مقدار در حد نگران کننده نبود و مابقی یونها در حد قابل قبولی قرار داشتند این روند در نقشه های توزیع یونها و نقشه های پهنه بندی که برای مصارف مختلف تهیه شد به وضوح دیده می شود با شرایط موجود لزوم اجرای طرحهای کنترل فاضلابهای شهری صنعتی و کنترل بهره برداری در بخش کشاورزی می تواند از مهمترین طرحهای اجرایی در منطقه جهت جلوگیری از افزایش الودگی در آبهای زیرزمینی باشد.