سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وفا یوسف نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی پژوهشکده علوم زمین
بهزاد خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد نخعی – دکتری هیدروژیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
حمید ایمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

نتایج بررسی ۴٨ حلقه چاه نمونه برداری شده در آبخوان کبودرآهنگ نشان میدهد که آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت در نواحی جنوبی و مرکزی بیشتر از سایر نواحی است. این بخش از دشت تحت تاثیر فاضلاب های شهری و صنعتی قرار دارد. نقشه های هم ارزشی که توسط نرم افزارArcGISبرای شاخص های کیفی آبخوان تهیه شد، بخوبی بالا بودن پارامتر های فیزیکو شیمیایی را در نواحی مرکزیو جنوب منطقه مورد مطالعه نشام میدهد. در این بخش از دشت میانگین هدایت الکتریکی بالاتر از۱۵۰۰yu/cmمی باشد. در بیشتر نمونه ها مقدارT.D.S از حد استانداردهای جهانی خارج بود، ولی این مقدار در حد نگران کننده نبود و ما بقی یونها در حد قابل قبولی قرار داشتند.با شرایط موجود، لزوم اجرای طرح های اجرایی در منطقه جهت جلوگیری از افزایش آلودگی در آب های زیرزمینی می باشد