سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق مومنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
ناصر تیموری خانه سری – گروه مهندسی گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

دراین پروژه از یک مدل ایده آل تزریق CO2 برای بررسی تاثیر خواص سنگ خواصی مانند تراوایی تخلخل اندازه بلوک ها و … روی تولید و افت فشار مخزن استفاده شد مدل با استفاده از نرم افزار ECLIPSE 300 شبیه سازی شد این مدل شامل ۳ چاه تولیدی و یک چاه تزریقی می باشد دراین تحقیق سه سناریو مطرح شد سناریوی اول ودوم تغییر تراوایی در جهت X,Z و سناریوی سوم تغییر تخلخل است تغییر تراوایی در جهت Z نشان داد که افزایش تراوایی باعث کاهش افت فشار و افزایش نرخ تولید می گردد با افزایش تراوایی درجهت x ابتدا افت فشار بیشتر شده و سپس در تراوایی ۱۰۰ میلی دارسی افت فشار کمتر می شود.نرخ کل تولید نیز ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می یابد افزایش تخلخل منجر به افت فشار بیشتر شده ونرخ تولید کاهش می یابد دراین تحقیق حداقل فشار امتزاجی MMP به کمک شبکه عصبی محاسبه شد.