سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق مومنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه مهندسی نفت
ناصر تیموری خانه سری – گروه مهندسی گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

دراین پروژه از یک مدل ایده آل تزریق CO2 برای بررسی تاثیر خواص سنگ خواصی مانند تراوایی تخلخل اندازه بلوک ها و … روی تولید و افت فشار مخزن استفاده شد مدل با استفاده از نرم افزار ECLIPSE 300 شبیه سازی شد این مدل شامل ۳ چاه تولیدی و یک چاه تزریقی می باشد دراین تحقیق سه سناریو مطرح شد سناریوی اول تغییر تراوایی سناریوی دوم تغییر تخلخل و سناریوی سوم تغییر اندازه بلوک ها می باشد باتوجه به اینکه تزریق N2 نتایج بهتری داشت فقط نتایج آن گزارش گردید گرچه نمودارها شامل هر دو گاز می باشد بیشترین افت فشار را تراوایی ۱۰ میلی دارسی دارد که مقدار آن ۳۹۸۶/۰۲۸۳ است و کمترین افت فشار مربوط به تراوایی ۱۰۰۰ میلی داررسی می باشد که مقدار آن ۴۱۲۳/۶۴۶ است. با افزایش تخلخل نرخ تولید بیشتر شد و همچنین با افزایش اندازه بلوک ها نرخ تولید بیشتر و افت فشار کمتر می شود دراین تحقیق حداقل فشار امتزاجی MMP به کمک شبکه عصبی محاسبه شد.