سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کیومرث سهیلی – دانشیار و عضو هئیت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
مینو نظیفی نائینی – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
سحر عباسپور – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

امروزه بحران ناشی از مصارف بی رویه مواد و انرژی و افزایش آلودگی های وارد شده به محیط زیست به عنوان چالش های پیش روی بشر مطرح است. توجه به توسعه پایدار به گونه ای که کمترین آسیب به محیط زیست وسلامت افراد جامعه را به همراه داشته باشد ، شاید به عنوان راهکارهای اجتناب ناپذیر فراروی بشر است. رشد اقتصادی با افزایش تقاضای انرژی افراد، زمینه ارتقاء سلامت را فراهم میآورد؛ اما در صورت عدم اتخاذسیاستهای مناسب، آلودگی های ناشی از رشد اقتصادی می تواند تأثیر منفی بر سلامت داشته باشد. در این مطالعه اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، تعداد خودرو، درجه باز بودن اقتصاد و آلودگی هوا بر سلات افراد مورد بررسی قرار می گیرد