سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الناز اصلان زاده – دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

مطالعات انجام شده در تحلیل پوششی داده هاDEA)سیستمها را به عنوان یک مجموعه بسته در نظر می گیرند وفرایندهای داخل سیستم، عملکرد و روابط مابین آنها را نادیده می گیرند. این دیدگاه که معروف به دیدگاه جعبه سیاه است بسیاری از اطلاعات ارزشمند را در مورد واحدهای تصمیم گیرندهDMU) از دست می دهد. برای رفع این مشکل و بررسی ریزبینانه تر، شاخه ای ازDEAبه نام تحلیل پوششی داده های شبکه ایN-DEAایجاد شد. برخلافDEA که دارای مدلهای استانداردی است، بنابر ساختارهای داخلی متفاوت شبکه ها برای هرسیستم درN-DEAمدل خاصی طراحی میشود.در این مقاله، ما به بررسی و مدلبندی یک سیستم انبار دارای با سه فرایند و یک انبار که داخل سیستم تعبیه شده است، بااستفاده ازN-DEA می پردازیم. چون انتقال مواد از یک فرایند به انبار و از انبار به فرایندهای دیگر درگیر یک تأخیر زمانی است و ما مجاز به استفاده از مدلهای پویا – بنا بر هدفمان که ارزیابی در یک دوره زمانی خاص است – نیستیم. بنابراین با بکاربردن ضرایب استهلاک و نوعی از مدلبندی عرضه و تقاضا، یک مدل ایستا برای ارزیابی شبکه ای سیستم فرمولبندی کردیم