سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران
علی اصغر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

امواج زلزله هنگام ورود به لایه های خاک با توجه به نوع و بافت لایه ها پس از عبور، دارای مقدارهای کوچکتر و یا بسیار بزرگتری می گردند.مطالعات گسترده ای که در زلزله های اخیر صورت پذیرفت نشان داد خسارتهای وارده بر سازه هایی که بر روی خاک نرم (آبرفت) قرار داشتندبمراتب بیشتر از دیگر ساختارهایی بود که بر روی بستر سنگی بنا گردیده بودند. نتایج حاصل از این تحقیقات محققان را برآن داشت جهت تقلیل خسارتها دید مناسبتری نسبت به عوامل و چگونگی محاسبه تشدید امواج زلزله در لایه های خاک صورت پذیرد. در همین راستا تعدادی از نرم افزارهای مناسب جهت محاسبه تشدید امواج زلزله تولید گردیدند که جهت تحلیل، از روش های متعدد تحلیلی و ریاضی بهره می گیرند. لذا با توجه به ضرورت آشنایی مهندسان جهت طراحی مناسب و ایمن در سازه ها در این نوشتار نخست به عوامل مؤثر تشدید امواج زلزله در لایه هایآبرفت و پس از آن به نحوه محاسبه و چگونگی روش تحلیل واکنش آبرفت بطور جامع پرداخته شده است.