سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نوروزی – رئیس کنترل کیفیت شرکت صنایع ریلی ایران خودرو ایریکو

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است تا با روشی ساده به فرایند محاسباتی شاخص های قابلیت دسترسی Availability) و قابلیت اطمینان Reliability) برای یک وسایل نقلیه ریلی پرداخته شود تا براساس محاسبه دقیق آنها و با تعاریف واضح و شفاف برای یک ناوگان اعم از لکوموتیو واگن و یا هروسیله دیگری میزان تغییرات احتمالی آماده بکاری درحین بهره برداری آن مشخص گردد مشخص شدن شاخصهای قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان برای یک ناوگان ریلی هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده و بهره بردار به عنوان شاخصی عمده د رارزیابی محصول به شمار می آید که فاکتوری مناسب برای ارزیابی کیفی محصول خواهد بود با توجه به رویکرد سالیان اخیر درواگذاری ناوگان به بخش خصوصی و بهره برداری دراین بخش ارایه تعاریف دقیق و مستند برای کارفرمایان و پیمانکاران و نیز تاثی عوامل موثر و مهم درهریک از این عوامل ضروری میب اشد ضمن آنکه رسیدن به این شاخصها در معرفی محصولات و نیز ارزیابی سطح کیفی عملکرد پیمانکاران مفید خواهد بود.