سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد
مریم علی زاده نبوتی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در چرخه هیدرولوژی رواناب است دراین مطالعه حجم آب قابل استحصال رواناب های بخش شمالی حوضه آبریز سد دز حوضه آبریز بالا رود از طریق تعیین مازاد بارش مورد بررسی قرارگرفته است در پژوهش حاضر از یکی ا زروشهای تخمین سالانه برای دوره آماری سه سال آبی ۸۳-۸۲ تا ۸۵-۸۴ بکاررفته است روش نامبرده روشی است که بنام جاستین ۲ که با استفاده از یک سری اطلاعات برای حوضه شمالی سد دز به کاررفته است و برایتعیین رواناب از روشی که انجمن تحقیقات کشاورزی در هند استفاده شده است و با روش موجود در هیدرولوژی مقایسه گردید. نتایج نشان دادکه فرمول انجمن تحقیقات کشاورزی هند دراین حوضه جواب دقیق و درستی میدهد.