سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجتبی زرگر – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه سمنان
عظیم زارعی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
مهدی میرزایی فر –

چکیده:

هر منطقه جغرافیایی متشکل از زیست محیط متنوع، نمادها، افسانه ها و باورها و اعتقادات (فولکوریک) که این موضوع مستقیماً با حقوق مردم، مستقر بر پایه اشتغال و استفاده از پتانسیلها در ارتباط با اکوسیستم طبیعی و استفاده از زمین و جاذبه طبیعی جهت فراغت از دیرباز مورد توجه عموم بوده و با تغییر در انتظارات و نوع گذران اوقات فراغت بحث اکوسیست مهای طبیعی را به لحاظ پتانسیل بالقوه( رتبه ده در دنیا) قابل بحث و ارزیابی می کند. تنوع موجود در اکوسیستمها خود عاملی انگیزشی و قابل بهره و اجرا است. باز بودن فضای گردشگری طبیعی موثرترین شیوه در ارز شگذاری به اهداف هر گردشگر علاقه مند به لذت از مناطق بکر، ماجراجویانه، تفریح و تحقیق و سایر رشته ها است